fb

Общи условия за ползване

 

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на електронния магазин Cartridge.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба от разстояние между продавача и клиента.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. „Фрекълз” ЕООД (Freckles Ltd.) е еднолично дружество с ограничена отговорност с адрес на офиса: гр. София 1750, жк. Младост 1, ул. Митрополит Серафим Сливенски 6, регистрано в Търговския регистър на България с ЕИК 121706718, ДДС BG121706718 и МОЛ Петър Стефанов.

2.2. „Фрекълз” ЕООД администрира домейна Cartridge.bg и е носител на правата и търговската марка Cartridge.bg. „Фрекълз” ЕООД щe бъде наричано за краткост по-долу Cartridge.bg, който е доставчик на стоките и услугите, които се предлагат в електронния магазин.

2.3. Можете да се свържете c Cartridge.bg на посочения по-горе адрес, както и на телефон 0899 914 533 или имейл адрес sales@cartridge.bg.

 

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Общите условия на Cartridge.bg са задължителни за всички посетители и всички Клиенти на електронния магазин.

3.2. Всички потребители, използвали електронния магазин Cartridge.bg или направили покупка чрез него, ще бъдат наричани за краткост – Клиента/и или Купувача/и.

3.3. Използването на електронния магазин означава, че Клиентът се е запознал внимателно с Общите условия за използването му и се е съгласил да ги спазва безусловно. При завършването на регистрацията в електронния магазин и маркирането с отметка “Приемам Общите условия”, се счита, че е сключен рамков договор от разстояние между Cartridge.bg и Клиента.

3.4. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Cartridge.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

3.5. Във всеки един случай на промяна на Общите условия Cartridge.bg ще поставя на сайта датата на последната промяна. Клиентът има задължение да прави справка за евентуални промени на Общите условия на електронния магазин при всяко негово ползване.

3.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на електронния магазин се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не се отнася за недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

3.7. Cartridge.bg се стреми да поддържа максимално точността на информацията, предоставена в електронния магазин. Всеки продукт има необходимото описание и където е необходимо е посочена съвместимостта му с различни печатащи устройства. Изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер. Доставяните продукти могат да се различават от публикуваните изображения. Също така един и същи продукт може да бъде доставен в различна опаковка от тази на изображението, публикувано в електронния магазин Cartridge.bg. Това не променя съдържанието на продукта и неговите технически характеристики или функционалност.

3.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Cartridge.bg, могат да бъдат променени по всяко време. Поради технически причини е възможно да има грешки в описанията на продуктите, за което Cartridge.bg се извинява предварително на своите Клиенти.

3.9. Всички търговски марки, имена, изображения и ОЕМ партномера, са използвани само с описателна цел и са собственост на съответните им притежатели. Понятието OEM (Original Equipment Manufacturer) означава производител на оригинално оборудване.

3.10. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в електронния магазин Cartridge.bg.

3.11. Комуникацията между Клиента и Cartridge.bg се осъществява посредством посочените от Клиента данни за контакт – телефон, адрес, имейл – попълнени в регистрационната форма. Задължение на Клиента е да проверява актуалността на посочените от него данни преди всяка покупка.

3.12. В описанието на всички тонер и мастилени касети в електронния магазин Cartridge.bg е посочен максималният брой страници, които могат да отпечатат. Това е валидно при 5% покритие на страница формат А4, за черно бял печат и 15% покритие на страница формат А4 при цветен печат („5% покритие на страница с формат А4“ се равнява на 31 машинописни реда с 60 символа на ред).

 

4. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

4.1. Клиентът декларира желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през електронния магазин Cartridge.bg по електронен път, като попълни регистрирационната форма и създаде свой акаунт.

4.2. Cartridge.bg ще информира Клиента за регистриране на поръчката му. Това става по имейл, предоставен от Клиента при регистрацията му.

4.3. Cartridge.bg има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Cartridge.bg уведомява за това Клиента по имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Cartridge.bg е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

4.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Cartridge.bg и Клиента се смята за сключен от момента на изпращане на имейл потвърждение към Клиента, че поръчаната Стока е налична и е готова за изпращане или че поръчаната Услуга може да бъде предоставена.

 

5. ФАКТУРИРАНЕ – ЗАПЛАЩАНЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ

5.1. Всички цени в електронния магазин Cartridge.bg включват ДДС, както и всички други необходими данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

5.2. Клиентът е длъжен да декларира цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство. Фактурата ще бъде издадена въз основа на информацията, предоставена от Клиента при регистрацията му.

5.3. С цел избягване на грешки и неточности при фактуриране, Клиентът е длъжен да актуализира данните в профила си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

5.4. Заплащането на Стока или Услуга предоставени от Cartridge.bg се осъществява по следните начини:

 • чрез банков превод от страна на клиента по сметка: BIG: UNCRBGSF; IBAN: BG98 UNCR 7630 1013 2013 06 с посочен бенефициент Фрекълз ЕООД, гр. София 1750, жк. Младост 1, ул. Митрополит Серафим Сливенски 6, ЕИК 121706718 и ДДС BG121706718. След потвърждение от нашата банка за постъпило плащане по сметката на Фрекълз ЕООД, поръчката ще бъде изпратена на посочения от Вас адрес.
 • с наложен платеж при доставката. Доставката се осъществява от куриерска фирма.

 

6. ДОСТАВКА

6.1. Cartridge.bg се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки сам или чрез куриерите Спиди или Еконт на адрес, посочен от Купувача или до офиса на куриерската фирма.

6.2. Доставките се осъществяват, чрез куриерските компании Спиди и Еконт.

6.3. Cartridge.bg ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква причина пратката не съдържа необходим към поръчания продукт документ, той ще бъде доставен след искане от страна на Клиента, изпратено на имейл sales@cartridge.bg или заявено по телефон 0899 914 533.

6.4. Сроковете за доставка започват да текат от момента на изпращане на имейл към Клиента, че поръчката е потвърдена. Сроковете за доставка са както следва:

 • Поръчки, потвърдени от Cartridge.bg до 13:00 ч. от понеделник до четвъртък, се предават за доставка на куриерска фирма до 17:00 ч. на следващия работен ден. За поръчки, потвърдени в петък или в ден предхождащ почивни/празнични дни до 13:00 ч. се предават на куриерската фирма до 17:00 ч. в първия работен ден след почивните/празнични дни.

6.5. Поръчка на Стоки, които се изпълняват с безплатна доставка от страна на Cartridge.bg:

 • Всички тонер касети с марка IT Image,  независимо от техния модел или брой, се доставят безплатно до посочен от клиента офис на Еконт.

6.5.1 Цените за доставка са според тарифите на куриерските компании Спиди или Еконт. Определени продуктови категории са с безплатна доставка.

6.6. Доставка при услугата Презареждане на тонер касета/и:

 • За София: вземането на празната касета от адрес на Клиента и доставката на презаредената тонер касета до адреса на Клиента е безплатна. Срокът за презареждане е 24 часа и започва да тече от времето на потвърдителния имеил, изпратен от Cartridge.bg до Клиента, че касетата е годна за презареждане.**
 • За страната: изпращането на тонер касетата за презареждане е за сметка на Kлиента до адреса на Cartridge.bg. Доставката на вече презаредената касета до адрес на Клиента с куриер е за сметка на Cartridge.bg. Срокът за предаване на презаредената тонер касета/касети на куриер е 24 часа и започва да тече от времето на потвърдителния имеил, изпратен от Cartridge.bg до Клиента, че касетата е годна за презареждане.**

** ЗАБЕЛЕЖКА: Услугата “Презареждане” се извършва само след изпращането на потвърждение по имейл от Cartridge.bg към Клиента, че тонер касетата/касетите подлежат на презареждане.

6.7. В случай че в профила на Клиента има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

 

7. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

7.1. Връщането на продукти, закупени от Cartidge.bg може да се осъществи в рамките на 14 дни от получаването на продукта от страна на Клиента. За целта е необходимо да се попълни формата тук. След нейното попълване служител на Cartridge.bg ще се свърже с Клиента за уточняване подробностите по връщането.

7.2. След като молбата за връщане бъде одобрена ще изпратим куриер, който да вземе Стоката от адреса, попълнен във формата за връщане от Клиента. Закупени стоки могат да бъдат върнати и на адрес гр. София 1750, жк. Младост 1, ул. Митрополит Серафим Сливенски 6, като сумата за покупката ще бъде възстановена в момента на връщане на продукта, ако той отговаря на всички условия за връщане на продукти.

7.3. В случай че Стоката, която Клиентът е избрал да върне, отговаря на условията на връщане, Cartridge.bg се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която съществува доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена без това да доведе до допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква такси за услуги по договора си с Клиента:

 • Плащания, направени по банкова сметка или с дебитна или кредитна карта - чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането.
 • Плащания, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента писмено по имейл.

7.4. Условия, на които трябва да отговаря Продуктът, за да бъде върнат:

 • Продуктите, закупени от Cartridge.bg могат да бъдат върнати в срок от 14 дни от датата на получаване на пратката, независимо дали Клиента е физическо или юридическо лице.
 • Всички върнати продукти трябва да бъдат в същото състояние както при доставката. Няма да бъдат приемани продукти, при които има следи от поправка, или които са повредени от Клиента, такива с увредена или нецялостна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, с одрасквания, със следи от удари (както механични, така и от електрически шокове или химични увреждания). Няма да се приемат и продукти, които не са придружени от всички аксесоари, с които са били доставени – захранващи кабели, консумативи и т.н.
 • Всички оригинални (ОЕМ) продукти трябва да бъдат върнати в оригиналната си опаковка, придружена от непокътнатите етикети, оригиналната гаранция, в случай, че е била издадена от производител/дистрибутор и всички документи, с които е доставен продукта.
 • В случай че доставеният от нас продукт е бил придружен от подарък, когато се връща продукта, трябва да се върне и подаръка.
 • В случай че са закупени повече от един еднакви продукти и Клиента желае да върне два или всички, само един от тези продукти може да бъде отварян. Останалите трябва да са със запечатана опаковка. В противен случай няма да бъдат приемани.

7.5. Специфични условия за връщане на продукти от различни категории:

 • Само тонер касети с марката IT Image са с удължен срок на връщане от 45 дни и могат да бъдат върнати дори и когато са с разпечатана опаковка, или са били тествани.
 • Оригинални (ОЕМ) тонер или мастилени касети могат да бъдат върнати, само ако са в неразпечатаната оригинална опаковка.
 • Принтери и мултифункционални устройства могат да бъдат върнати, само ако не са използвани и не са разпечатвани оригиналните консумативи, с които са доставени.
 • Почистващи средства за офис техника могат да бъдат върнати, само ако не са използвани и са с ненарушена цялост на опаковката и етикетите.

 

8. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ

8.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор от разстояние в следните случаи:

 • При предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента.
 • При доставка на стоки, изработени/доставени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания.
 • При доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.
 • При доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.
 • При доставка на стоки, изработени/доставени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания.
 • При доставка на стоки, които са били поръчани изрично за даден Клиент

 

9. ГАРАНЦИИ

9.1. Всички продукти, предлагани от в Cartridge.bg, разполагат с гаранции, съгласно действащото законодателство и търговските политики на съответните производители.

9.2. Срокoве на гаранцията за всички тонер и мастилени касети и услугата презареждане на тонер касети:

 • За юридически лица - 12 месеца от датата на закупуване (презареждане) на тонер или мастилена касета от електронния магазин Cartridge.bg.
 • За физически лица - 24 месеца от датата на закупуване (презареждане) на тонер или мастилена касета от електронния магазин Cartridge.bg.

9.3. Гаранционните условия важат само при спазване на инструкциите за съхранение, транспортиране и експлоатация. Касетите да се съхраняват в оригиналната опаковка, в сухи и закрити помещения, на разстояние поне 1 м от отоплителни уреди, при температура на въздуха от 10°С до 30°С и относителна влажност на въздуха до 80% при 30°С, за срок не по-дълъг от гаранционния. Не трябва да се докосват с пръсти или с предмети барабаните на тонер касетите и дюзите на мастилените касети. Тонер касетите и мастилените касети не трябва да се излагат на пряка слънчева светлина или въздушно течение. Касетите да се инсталират в технически изправни устройства.

9.4. Допълнителна гаранция за тонер касетите IT Image и презарежданите от Cartridge.bg тонер касети:

 • Cartridge.bg гарантира, че репроизведените тонер касети IT Image няма да причинят повреда на принтера на Клиента при нормална експлоатация. Ако закупена от Cartrudge.bg тонер касета повреди принтерa на Клиента и това се установи и потвърди от сервиза на Cartridge.bg, то тогава Cartridge.bg ще отстрани повредата на печатащото устройство за своя сметка. Тази гаранция важи само в случай, че известите първо Cartridge.bg, на телефон 0899 914 533 за възникналия проблем с Вашия принтер. Няма да уважим тази гаранция ако преди това е правен опит за ремонт на принтера извън нашия сервиз.
 • Cartridge.bg не носи отговорност, ако някаква повреда в принтера е причинена от друга марка тонер касети, които са използвани преди или след инсталирането на IT Image тонер касета. В случай на рекламация Cartridge.bg си запазва правото да вземе, инспектира и при необходимост ремонтира принтера на Клиента. Cartridge.bg може алтернативно да избере да изпрати сервизен техник до клиента, за да инспектира и при необходимост да сервизира и поправи принтера. Отговорността на Cartridge.bg към Клиента не трябва да надвишава сумата, необходима за поправка или подмяна на принтера. Ако моделът на даден принтер не е наличен, ще бъде предоставен еквивалентен модел принтер при обстоятелството, че принтерът трябва да бъде подменен.

9.5. Гаранционни условия за употребявани принтери.

Всички употребявани принтери, закупени от Cartridge.bg са преминали инспекция в нашия сервиз и имат 3 месеца гаранция. Гаранцията ще бъде уважена след представяне на фактура за покупката с изписан сериен номер на принтера.

Гаранцията не се уважава в следните случаи:

 • Ако е правен опит за ремонт на печатащото устройство извън нашия сервиз.
 • Ако не са спазени инструкциите на производителя за употреба. Инструкциите за употреба ще откриете в сайта на производителя по модела на устройството.

9.6. Гаранционни условия при сервиз на принтери:

 • Гаранционният срок на извършения ремонт и заменените части е 1 месец, считано от датата на приемането от Клиента на ремонтираното печатащото устройство. Ремонтът е придружен от приемо-предавателен протокол, където са описани подменените компоненти, извършеният ремонт и приложена тестова страница.
 • Сервизът на Cartridge.bg не носи отговорност за загуба на информация, съдържаща се в устройството.
 • Сервизът не носи отговорност за забавяне на ремонт поради липса на резервни части.

Сервизът не носи отговорност за принтери, непотърсени в продължение на 60 дни в следните случаи:

 • Клиента е уведомен, че принтерът не подлежи на ремонт.
 • Клиента е отказал ремонт на принтера, след като е бил уведомен за цената му от страна на сервиза.
 • Клиента е уведомен, че ремонтът на принтера е извършен и трябва да си го вземе от сервиза.

9.7. Гаранционни условия за оригинални (ОЕМ) продукти и нови принтери:

Всички ОЕМ продукти и нови принтери, закупени от Cartridge.bg, имат гаранции съгласно действащото законодателство и търговските политики на съответните производители. В случай на повреда на закупеното устройство, препоръчваме да се обърнете първо към нас, за да Ви съдействаме за отстраняване на повредата.

9.8. Гаранционната отговорност отпада в следните случаи:

 • При нарушена цялост на гаранционната лепенка.
 • При изчерпване на тонера или мастилото съгласно точка 3.12. от настоящите Общи условия.
 • Тонер или мастилената касета е монтирана неправилно, без да са спазени предписанията на производителя на принтера и/или производителя на касетата
 • Тонер или мастилената касета е с наранени възли или детайли поради неправилна експлоатация.
 • Пломбирането на отделните възли е нарушено.
 • Липсват технологичните и/или серийни номера
 • Лица, които не са упълномощени от Cartridge.bg, са извършвали ремонт или опити за ремонт.
 • При неправилно съхранение и/или транспортиране.

9.10. Рекламации на закупена стока се приемат след попълване на формуляра тук или на телефон 0899 914 533 в работни дни от 09:00 до 17:00 часа.

 

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1. Фрекълз ЕООД е оператор на лични данни по смисъла на Българското законодателство. За повече информация вижте тук. Ние спазваме всички приложими български закони за защита на личните данни. Cartridge.bg събира лични данни като собствено име, фамилно име, електронен адрес и телефон, както и друга информация, която е предоставена доброволно от потребителите.

 

11. ПОЛИТИКА ЗА УПОТРЕБАТА НА “БИСКВИТКИ”

11.1. С цел повишаване ефективността и безпроблемната работа, Cartidge.bg използва файлове с данни тип „бисквитки” (cookies).

11.2. Какво представляват “бисквитките” и защо се използват? “Бисквитките” са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Повечето компании използват “бисквитки” на сайтовете си, за да подобрят използваемостта. “Бисквитките” не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви. “Бисквитките” позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по които предоставя информация и общува с потребителите.

11.3. “Бисквитки”, които използва Cartridge.bg:

 • Задължителни “бисквитки” - Това са “бисквитки”, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат “бисквитки” за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки на онлайн заявленията и подаването им, както и за вход и регистрация в профила Ви в Cartridge.bg.
 • “Бисквитки” за функционалност - Тази категория “бисквитки” служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. “Бисквитките” за функционалност включват “бисквитки” за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта.
 • “Бисквитки” за ефективност и анализи - “Бисквитките”за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и др. Тези “бисквитки” позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и проблемите, които могат да изпитват.

11.4. “Бисквитките” които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни.

11.5. Контролиране на “бисквитките”. Можете да контролирате и/или изтривате “бисквитки” когато пожелаете - за повече информация вижте aboutcookies.org. Можете да изтриете всички “бисквитки”, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт. Блокирането на “бисквитки” ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до неговото нарушено функциониране. Строго задължителните “бисквитки”, без които уебсайтът не може да функционира, не могат да бъдат блокирани.

24.03.2022 г.