fb

Гаранции и рекламации

Всички продукти, предлагани в Cartridge.bg, разполагат с гаранции съгласно действащото законодателство и търговските политики на съответните производители.

В случай на дефект в закупен от Вас продукт, може да предявите рекламация свързана с гаранцията на продукта, след като попълните формата, намираща се вляво от текста, който четете. Моля следвайте следните стъпки:

 1. Влезте във Вашия профил, с който сте регистриран в Cartridge.bg. Попълнете името, с което сте регистриран, телефон и email, чрез които можем да се свържем с Вас.
 2. Информацията, която трябва да попълните, ще откриете във Вашия профил – номер на поръчката, име и код на продукта, за който се отнася рекламацията.
 3. Опишете накратко дефекта на продукта.
 4. Натиснете бутона изпращане и ние ще свържем с Вас до 24 часа след постъпването на формата за рекламация при нас. За рекламации, получени до 13:00 ч. в петък, или в ден, предхождащ почивни/празнични дни, ще се свържем с Вас в първия работен ден след почивните/празнични дни. Когато се свържем с Вас, ние ще Ви предложим ремонт или замяна на продукта в зависимост от описания дефект и гаранционните условия.

В случай, че имате нужда от допълнителна информация, може да се свържете с нас телефон 0899 914 533 от понеделник до петък, от 09:00 до 17:00 часа.

 

Срокoве на гаранцията:

За всички тонер и мастилени касети и услугата презареждане на тонер касети:

 • За юридически лица - 12 месеца от датата на закупуване (презареждане) на тонер или мастилена касета от електронния магазин Cartridge.bg
 • За физически лица - 24 месеца от датата на закупуване (презареждане) на тонер или мастилена касета от електронния магазин Cartridge.bg

Гаранционните условия важат само при спазване на инструкциите за съхранение, транспортиране и експлоатация. Касетите да се съхраняват в оригиналалната опаковка, в сухи и закрити помещения, на разстояние поне 1 м от отоплителни уреди при температура на въздуха от 10°С до 30°С и относителна влажност на въздуха до 80% при 30°С, за срок не по-дълъг от гаранционния. Не трябва да се докосват с пръсти или с предмети барабаните на тонер касетите и дюзите на мастилените касети. Тонер касетите и мастилените касети не трябва да се излагат на пряка слънчева светлина или въздушно течение. Касетите да се инсталират в технически изправни устройства. 

Допълнителна гаранция за тонер касетите IT Image и презарежданите от Cartridge.bg тонер касети:

 • Cartridge.bg гарантира, че репроизведените тонер касети IT Image няма да причинят повреда на  принтера на Клиента при нормална експлоатация. Ако закупена от Cartrudge.bg тонер касета повреди принтерa на Клиента и това се установи и потвърди от сервиза на Cartridge.bg, то тогава Cartridge.bg ще отстрани повредата на печатащото устройство за своя сметка.

Тази гаранция важи само в случай, че известите първо Cartridge.bg, на телефон 0899 914 533 за възникналия проблем с Вашия принтер. Няма да уважим тази гаранция, ако преди това е правен опит за ремонт на принтера извън нашия сервиз. 

 • Cartridge.bg не носи отговорност, ако някаква повреда в принтера е причинена от друга марка тонер касети, които са използвани преди или след инсталирането на IT Image тонер касета. В случай на рекламация Cartridge.bg си запазва правото да вземе, инспектира и при необходимост ремонтира принтера на Клиента. Cartridge.bg може алтернативно да избере да изпрати сервизен техник до клиента, за да инспектира и при необходимост да сервизира и поправи принтера. Отговорността на Cartridge.bg към Клиента не трябва да надвишава сумата, необходима за поправка или подмяна на принтера. Ако моделът на даден принтер не е наличен, ще бъде предоставен еквивалентен модел принтер при обстоятелството, че принтерът трябва да бъде подменен. 

Гаранционни условия за употребявани принтери

Всички употребявани принтери, закупени от Cartridge.bg са преминали инспекция в нашия сервиз и имат 3 месеца гаранция.  Гаранцията ще бъде уважена след представяне на фактура за покупката с изписан сериен номер на принтера.

Гаранцията не се уважава в следните случаи:

 • ако е правен опит за ремонт на печатащото устройство извън нашия сервиз; 
 • ако не са спазени инструкциите на производителя за употреба. Инструкциите за употреба ще откриете в сайта на производителя по модела на устройството.

Гаранционни условия при сервиз на принтери

 • Гаранционният срок на извършения ремонт и заменените части е 1 месец считано от датата на приемането от Клиента на ремонтираното печатащото устройство. Ремонтът е придружен от приемо-предавателен протокол, в който са описани подменените компоненти, извършеният ремонт и е приложена тестова страница. 
 • Сервизът на Cartridge.bg не носи отговорност за загуба на информация, съдържаща се в устройството.
 • Сервизът не носи отговорност за забавяне на ремонт поради липса на резервни части.
 • Сервизът не носи отговорност за принтери, непотърсени в продължение на 60  дни в следните случаи: 
 • Клиентът е уведомен, че принтерът не подлежи на ремонт.
 • Клиентът е отказал ремонт на принтера, след като е бил уведомен за цената му от страна на сервиза.
 • Клиентът е уведомен, че ремонтът на принтера е извършен и трябва да си го вземе от сервиза.

Гаранциони условия за оригинални (ОЕМ – original equipment manufakturer) продукти и нови принтери.

Всички ОЕМ продукти и нови принтери, закупени от Cartridge.bg, имат гаранции съгласно действащото законодателство и търговските политики на съответните производители. В случай на повреда на закупеното устройство, препоръчваме да се обърнете първо към нас, за да Ви съдействаме за отстраняване на повредата.

Гаранционната отговорност отпада в следните случаи:

 1. При нарушена цялост на гаранционната лепенка.
 2. При изчерпване на тонера или мастилото съгласно точка 3.12. от настоящите Общи условия.
 3. Тонер или мастилената касета е монтирана неправилно, без да са спазени предписанията на производителя на принтера и/или производителя на касетата
 4. Тонер или мастилената касета е с наранени възли или детайли поради неправилна експлоатация.
 5. Пломбирането на отделните възли е нарушено.
 6. Липсват технологичните и/или серийни номера.
 7. Лица, които не са упълномощени от Cartridge.bg, са извършвали ремонт или опити за ремонт. 
 8. При неправилно съхранение и/или транспортиране.